Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 30-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο