2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας,στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Φθιώτιδας

2ο -ΔΓΠ-ΒΑΜΒΑΚΙ 2020- ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_31-7-2020

Σχολιάστε