2η Ορθή Επανάληψη πίνακα θεμάτων και αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας