2η επικαιροποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» & 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπόμετρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΑΔΑ- 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-1

ΑΔΑ- 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-1