Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29-07-2013 αριθμός πρακτικού 23 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε