Αριθμός πρακτικού 23 ,πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29-07-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας