Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 24-09-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο