Ορθή επανάληψη ως προς την ώρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 14-10-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο