Πίνακας θεμάτων αποφάσεων της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε