Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 για το έτος 2017»

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1