1ο Πρακτικό, της συνεδρίασης της 2ας Απριλίου 2018, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχολιάστε