1ο Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Φθιώτιδας

1ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2021_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.7.2021υ