1η Τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

1η Τροποποίηση της αρ 160_9-1-2019-ΥΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Σχολιάστε