1η επικαιροποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1& 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1

1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΑΔΑ-1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Σχολιάστε