Αριθμός Πρακτικού 29- πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Οκτωβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΛΘ7ΛΗ-Θ5Ν-signed