Αριθμός Πρακτικού 13, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 1ης Απριλίου 2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας