12η Συνεδρίαση 2021 (10-12-2021)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 10-12-2021)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 9-12-2021)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 10-12-2021