Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Δεκεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

10ο-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ