Όροι και απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και εγγραφής των παραγωγών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KΛΠ ΓΙΑ ΚΗΜΟ 11-12-2017s

Σχολιάστε