Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 189039/23.2.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του μεταλλουργικού εργοστασίου της Γενικής Μεταλλευτικής Ανωνύμου Εταιρίας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ

Σχολιάστε