Φάκελος Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΑΣΠΗΕ, στις θέσεις ΠΟΡΤΕΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ – ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ – ΠΛΑΚΩΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ, Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας ΄΄.

ΑΣΠΗΕ-ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ- ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ – ΠΛΑΚΩΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ

Σχολιάστε