Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 5263/240203/24-11-2014, Απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 1665/66657/21-04-2015 και 3378/139884/29-08-2016 αποφάσεις μας, για ενιαία μονάδα υδατοκαλλιέργειας στη θέση ΄΄ Παληολάκα – Χελώνες), Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ .

ΦΑΚΕΛ- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2017

Σχολιάστε