Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 5259/240128/25-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: ΄΄ Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE « με κωδικό 1000375 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ »

ΦΑΚΕΛΟΣ-VODAFONE-1000375-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-2016.pdf