Φάκελος Τροποποίησης της αρ. πρωτ. 626/06-05-2009 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας ΄΄ ECO TEXNIKH ABEE ΄΄, στη θέση ΄΄ ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ ΄΄ ΔΕ Αυλίδας, Δήμου Χαλκίδας, ΠΕ Ευβοίας ως ισχύει.

ΦΑΚΕΛΛΟΣ -ECO-TEXNIKH-ABEE

Σχολιάστε