Φάκελος Τροποποίησης της αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ : 21390/20.2.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας τήξης και χύτευσης για την παραγωγή προϊόντων χαλκού, ψευδαργύρου, κραμάτων και ειδικών κραμάτων τους, της εταιρείας ΄΄ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε ΄΄. Που λειτουργεί στο 60ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στο Ν. Βοιωτίας.

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 2017