Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4 MW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.» στη θέση ‘’Σερβούνι-Καλογερική Ράχη’’ του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ AE _2_ – Δ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε