Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.”, στη θέση “Πυργάρι – Ντάρδιζα” του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε