Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας επεξεργασίας προϊόντων βαμμένου αλουμινίου της εταιρείας ΄΄ ΒΕΠΑΛ Α.Ε.΄΄ στο 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Ν. Βοιωτίας.

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων ΄΄ΒΕΠΑΛ-ΑΕ-΄