Φάκελος Τροποποίησης για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 550tn σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο (2) πάρκα εκτροφής),στη θέση Χιλιομίλι, Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με φορέα την ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε ΄΄.

ΦΑΚΕΛ- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ- ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2017

Σχολιάστε