Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16,5 ΜW , της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Μουγγουλιός ΄΄ του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας.

ΤΕΡΝΑ-ΗΛΙΑΚΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολιάστε