Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 ΜW της εταιρείας ΄΄ VIOTIA AIOLOS A.E ΄΄. δραστηριότητας στη θέση ‘’ Κορομπίλι ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΄΄VIOTIA AIOLOS΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε