Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας « ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μεγάλο Βουνό – Ρέθι » του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχολιάστε