Φάκελος Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δραστηριότητας συντήρησης τροφίμων της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» στη θέση ‘’MΑΔΑΡΟ’’ ΤΚ Αγ. Θωμά ΔΕ Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ -ΒΟΙΩΤΙΑ