Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 154657/5489/20-12-2006) ΑΕΠΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΣΚΑΣΜΑΔΑ – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε