Φάκελος Ανανέωσης-Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ » στη θέση ΄΄ Παραλία Ζάρακες ΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ-Α.Ε-΄΄-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε