Φάκελος Ανανέωσης της αρ. 264/25-5-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( ΑΕΠΟ)του έργου: ΄΄ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Λίμνης του Δήμου Ελυμνίων ΄΄ στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ

Σχολιάστε