Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων ( με συνημμένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ)) λατομείου μαρμάρων της «K.ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ – ΣΙΑ Ο.Ε» στη θέση ΄΄ ΒΡΑΧΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ ΄΄ ΤΚ Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ- 2017- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε