Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που έχουν επιβληθεί με την Α.Π. οικ. 132182/23.8.2007 ΚΥΑ, για το έργο ΄΄ Αναβάθμιση και Λειτουργία Υφιστάμενου Κέντρου Υπερύψηλης Τάσης (ΚΥΤ) Λάρυμνας,400/150 KV, N. Bοιωτίας ΄΄ .

ΑΔΜΗΕ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2017

Σχολιάστε