Φάκελος Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της εταιρείας « ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε » στη θέση « Γκέρκι – Πυργάρι » του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας

Φάκελος Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε

Σχολιάστε