Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 2,3 MW στη θέση ‘’Στενά Πηγάδια’’ Δ.Ε. Δεσφίνας, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας Π.Σ. Ελλάδας της εταιρείας «ENERGY TRADING ΑΕ».

ΩΘΝ27ΛΗ-ΟΟΩ

Σχολιάστε