Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις «Κ.Κηπουρός Ενέργεια Α.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ