Τροποποίηση της αρ. 8837/14 – 10 – 2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25 – 10 – 2016 ) ‘’ Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Τροποποίηση της αρ. 8837/14 – 10 – 2016 Απόφασης -Πρόσκληση