Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Πρόσκληση_3ης Τακτικής Συνεδρίασης 10-4-2017 digi,