Πρόσκληση στην 9η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 1-3-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ