Πρόσκληση στην 8η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςα,την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8 20-2-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ