Πρόσκληση στην 8η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση 8ης Tακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας