Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ