Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, στη Λαμία

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017