Πρόσκληση στην 50η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-50-19-12-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ