Πρόσκληση στην 45η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην 45η (Τακτική) συνεδρίαση

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ