Πρόσκληση στην 43η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 31η Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 43Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ